Co jsou to hybridní elektrocentrály?


Asi není žádným pÅ™ekvapením, že máme nejrůznÄ›jší druhy elektráren. Tou nejznámÄ›jší a u nás zatím nejvyužívanÄ›jší je pak ta klasická uhelná, avÅ¡ak asi každý z nás již slyÅ¡el i o jaderné. V posledních letech, jak se ekologie stává Äím dál více důležitou, se používá stále více obnovitelných zdrojů energie, jako je Slunce, voda Äi vítr.

To vÅ¡e dohromady by nám mÄ›lo zajistit spolehlivou a nepÅ™eruÅ¡ovanou dodávku elektÅ™iny. AvÅ¡ak je zde menší problém – vÅ¡echny typy elektráren jsou vázány na své zdroje. Pokud například nebudou dodávky uhlí, nebude mít uhelná elektrárna co spalovat. Pokud vyschne Å™eka, Äi se alespoň rapidnÄ› sníží její průtok, bude vodní elektrárna stát. A stejné je to se vÅ¡emi ostatními.

elektrina1

Samozřejmě se to nezdá jako problém – když bude některá z elektráren na delší dobu odstavena, jednoduše ji nahradí jiná. Avšak je třeba si uvědomit, že každá z těchto elektráren je v podstatě nezávislou firmou. Musí si na sebe vydělat, a to rozhodně nepůjde, pokud výroba proudu stojí.

Tento problém se mnoho majitelů snaží Å™eÅ¡it tím, že staví takzvané hybridní elektrárny. To jsou takové, které využívají více zdrojů, mezi kterými je možné pÅ™epínat. Ve chvíli, kdy je jednoho nedostatek, jej nahradí druhý. To znaÄnÄ› zvyÅ¡uje spolehlivost dodávek.

fotovoltaika1

JistÄ›, je potÅ™eba poÄítat s vyššími finanÄními náklady – pÅ™eci jen je nutné opatÅ™ovat dva zdroje energie místo jednoho. PÅ™esto se tento typ ujímá. Zajímavé je, že jej Äasto najdeme jako domácí elektrárnu. Obvykle se jedná o kombinaci dieselového generátoru a solárních panelů.

Solární Älánky jsou zde tím hlavním zdrojem elektÅ™iny, avÅ¡ak pokud se vypotÅ™ebuje veÅ¡kerá naakumulovaná energie, například kvůli vysoké spotÅ™ebÄ› a nedostatku sluneÄního svitu, může ji nahradit právÄ› onen generátor.

Díky tomu zmizí hlavní problém fotovoltaických Älánků, totiž jejich nespolehlivost. Majitelé tak mohou být zcela nezávislí na velkých dodavatelích. A to je pÅ™eci ten hlavní důvod, proÄ si domácí elektrárnu poÅ™izujeme.