Dražby a aukce

Jestli je něco, co je opravdu důležité, pak uvést alespoň jeden rozdíl mezi těmito termíny. Aukce je totiž druh obchodování, při kterém není počáteční cena určena, ale určí se pouze počáteční cena a lidé mohou nabídky zvyšovat. Liciátor, což je ten, který předsedá dražbě má právo uzavřít kupní smlouvu tomu, kdo podá nejvyšší nabídku. Tento výherce má poté právo uzavříti za tuto cenu a na předmět dostat kupní smlouvu.
žena s číslem
Dražba probíhá podobně, až na to, že na vlastnictví vydraženého předmětu se na člověka převede poté, co se klepne kladívkem.
Prodeje je možné zúčastnit se osobně nebo také po telefonu či přes internet. Existují dokonce internetové dražby, na kterých je přesně daný čas, kdy nabídka vyprší. Do té doby je možné přihazovat.
V historii se podle antického historika aukce objevovaly již od roku 500 před naším letopočtem. Bylo tomu tak v Babylonu a předmět prodeje bývaly dívky, které se takto vdávaly. Aukce vždy začínala těmi nejhezčími a postupně se dostávalo k těm méně krásným.
peníze pod kladivem
Druhů dražeb existuje mnoho. V dnešní době je nejčastější anglická, kterou můžete znát pod názvem Anglická aukce se zvyšující se cenou. Průběh je velmi jednoduchý. Stanoví se základ a účastníci se přebíjí, dokud nikdo není již ochoten přihazovat. Dražitelé svou nabídku sami vyvolávají nebo to dělá jejich zástupce. Existuje také japonská aukce, která funguje na stejném principu jako ta anglická.
Jestliže máte někdy v plánu vyrazit na nějakou tu dražbu, která se bude konat ve vašem okolí, rozhodně byste se měli připravit na to, že atmosféra bude plná propichujících pohledů. Také byste se měli připravit na to, že taková aukce trvá velmi dlouho, protože někdy může dojít k tomu, že se stále převyšují dva lidé a ani jeden prostě nechce ustoupit. Je proto potřeba velké trpělivosti. Jak se ale říká, trpělivost růže přináší.